Horsens Golfklub  
 
Print

Banen nu

Sådan er banestatus nu:


18-hulsbanen:

Banestatus

 
Hul 10 – Ny grøft: Der er i vinter udført en ny grøft i venstre side af fairway.

Grøft incl. skråning og vold må ikke betrædes, og er forbudt område.

Hullet spilles normalt, og efter hazardreglerne, som rød hazard. Dog med den tilføjelse, at bolden i hazard (grøft) ikke må spilles, ikke må hentes mv.

I stedet SKAL der droppes en ny bold, med et slags straf.
 
Midlertidig lokalregel:

P.g.a. sprækker efter tørke eller efter gåsebillelarver spilles der med oplæg indenfor et scorekorts bredde på tætklippede arealerthrough the green (fairway og semirough). Bolden må renses.

 
Der må benyttes træk-og eltrolleys.
 
Golfcar ER tilladt.
El-scooter ER  tilladt.
Korthulsbane (ratet):

Korthulsbanen er åben.

Der spilles til sommergreens hele året rundt på korthulsbanen.
Der spilles fra sommer teesteder. 

 

Der må benyttes træk- og eltrolleys hele året rundt på korthulsbanen. 
Der skal IKKE lægges op på måtter.
 
Golfcar ER tilladt.
El-scooter ER  tilladt.

Da kortbanen er ratet og der spilles på sommergreens hele året rundt kan man reguleres i hcp. hele året rundt også selv om der spilles fra vinterteesteder.

Ajourført 15.6.2018