Horsens Golfklub  
 
Print

Klub-i-klubben

Senior Section - kaffemøde

Medlemskab af Senior Section 2018:

Nuværende medlemmer af Senior Section kan forny deres medlemskab af Senior Section ved indbetaling af kontingent for 2018 som anført nedenfor.

 

Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til bestyrelsen og betaling af kontingent ved overførsel til vores bank – se nedenfor.

 

Betaling af kontingentet for 2018 skal ske ved overførsel af beløbet senest onsdag den 21. marts 2018 til Senior Sections bank:

 

Spar Nord 9211 4581422151

 

I rubrikken ”Meddelelse til beløbsmodtager” skrives: medlemsnummer, efternavn, fornavn, - i anførte rækkefølge.

 

Kontingentet for 2018 er kr.: 350.

 

Bestyrelsen for Senior Section den 25. oktober 2017

 

Læs mere på Senior Sections hjemmeside her.

 

28. mar 2018

13:30 - :