Banen nu

Sådan er banestatus nu:


18-hulsbanen:

Banestatus
 

Der spilles til vintergreens og fra vinterteesteder fra mandag d. 26.11.18.

Det er muligt at spille selvom der er frost på banen.
Hul 14 er lukket.

 
Hul 10 – Ny grøft: Der er i vinter udført en ny grøft i venstre side af fairway.

Grøft incl. skråning og vold må ikke betrædes, og er forbudt område.

Hullet spilles normalt, og efter hazardreglerne, som rød hazard. Dog med den tilføjelse, at bolden i hazard (grøft) ikke må spilles, ikke må hentes mv.

I stedet SKAL der droppes en ny bold, med et slags straf.
 
Midlertidig lokalregel:
Der spilles med oplæg:
Through the green (semiroughhøjde elle lavere). Der skal lægges op på alle tætklippede arealer inden for en køllelængde. Det gælder dog ikke for greens og rough. Bolden må renses.
 
Der må gerne benyttes måtter.
 
Der  benyttes træk-og eltrolleys.
 
Golfcar IKKE tilladt.
El-scooter IKKE  tilladt.
Korthulsbane (ratet):

Korthulsbanen er åben.

Der spilles til sommergreens hele året rundt på korthulsbanen.
Der spilles fra sommer-teesteder. 

 

Der må benyttes træk- og eltrolleys hele året rundt på korthulsbanen. 
Der skal IKKE lægges op på måtter.
 
Golfcar ER tilladt.
El-scooter ER tilladt.

Da kortbanen er ratet og der spilles på sommergreens hele året rundt kan man reguleres i hcp. hele året rundt også selv om der spilles fra vinterteesteder.

Ajourført 15.1.2019