Banen nu

Sådan er banestatus nu:


18-hulsbanen:

Banestatus

 
Banen er åbent til sommergreen. 
 
Der spilles med oplæg på tætklippede arealer (fairway og semirough) indenfor et scorekorts bredde.
 
Pas på banen - den er sårbar på denne årstid -RET NEDSLAGSMÆRKER OP - tak.
 
Hul 10 – Ny grøft: Der er i vinter udført en ny grøft i venstre side af fairway.

Grøft incl. skråning og vold må ikke betrædes, og er forbudt område.

Hullet spilles normalt, og efter hazardreglerne, som rød hazard. Dog med den tilføjelse, at bolden i hazard (grøft) ikke må spilles, ikke må hentes mv.

I stedet SKAL der droppes en ny bold, med et slags straf.
 
Der må benyttes træk-og eltrolleys.
 
Golfcar ER tilladt.
El-scooter ER  tilladt.
Korthulsbane (ratet):

Korthulsbanen er åben.

Der spilles til sommergreens hele året rundt på korthulsbanen.
Der spilles fra vinter teesteder. 

 

Der må benyttes træk- og eltrolleys hele året rundt på korthulsbanen. 
Der skal IKKE lægges op på måtter.
 
Golfcar ER tilladt.
El-scooter ER  tilladt.

Da kortbanen er ratet og der spilles på sommergreens hele året rundt kan man reguleres i hcp. hele året rundt også selv om der spilles fra vinterteesteder.

Ajourført 12.4.2018