Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus samt planlagte tiltag

onsdag d. 29. august 2018 kl. 13:33

 

I løbet af de sidste 3 uger har der været hektisk aktivitet for at planlægge arbejdet med opretning på vores anlæg, efter den længerevarende tørkeperiode.

 

Der har været afholdt Bestyrelsesmøde d. 14.08 + ekstraordinært Bestyrelsesmøde d. 23.08 for at sætte gang i arbejdet samt bevilge de økonomiske midler, der skal til. Ligeledes har der været afholdt møde i baneudvalget.

 

Nedenstående er observationer fra DGU`s banekonsulent efter banegennemgang d. 16.08.2018 sammen med Hede Danmark – Banechef Henrik Nielsen og Karsten.

 

Fairways:

Der er en del som har taget skade af tørken. Disse gødes og eftersås i de områder, som har været udsat. Der er 4-6 fairways som har underbund primært af tørvelignende materiale, bl.a. hul 3, 4, 12, 15 og 16, som har så store skader, at de skal behandles. Disse gødes i første omgang, hvorefter yderligere tiltag iværksættes.

 

Mindre områder, med skader, for dræn render mv. efterfyldes med supermuld og græsfrø.

 

Greensområder:

Der er en del skader omkring bunkers, som skal rettes op, samt på forgreens ved greens. Disse områder eftersås og gødes op. Særlige hårde områder, bl.a. omkring bunkers skal der anvendes supermuld.

 

Rough områder:

Skadede områder eftergås med gødning. Her vurderes generelt at de nok skal komme tilbage efter en omgang gødning.

 

Tees:

Tee generelt i fin stand efter tørken. Dog er der nogle teesteder, som har været hårdt ramt. De skal rettes op med supermuld, eftersås og gødes op. Ligeledes suppleres med yderligere gødning i løbet af september.

 

Green:

Greens ser rigtigt godt ud, ingen skader efter tørke. Greens vurderes i sund og fremragende tilstand, men her skal vil ligeledes bliver suppleret med eftersåning i september.

 

Resume:

Konklusion er, at banen er ok efter en så hård omgang tørke. Mange baner i Danmark har fået meget hårdere skader efter sådan en omgang.

 

Der er udarbejdet en rapport over tiltag ved banechef Henrik Nielsen, der skal iværksættes på 18 huls banen.

 

Disse tiltag i indbefatter i hovedtræk gødning – eftersåning med specialmaskine – tilførsel af supermuld – opretning af beskadigede bunkerkanter/bunkerområder, opretning af dræn render på fairways og opretning af rørlægning på hul 3.

 

Efter gennemgang af Henrik Nielsens rapport har bestyrelsen afsat de fornødne økonomiske midler så arbejdet kan sættes i gang meget hurtigt.

 

For at sikre Horsens Golfklub mod de ekstreme vejrforhold er der aftalt at der afsættes midler i budget 2019 til investering i flere vandtog, så der kan vandes på fairways i tørkeperioder.

 

I den modsatte grøft – når vi har regntid, som i efteråret 2017, – iværksættes drænplan på de mest udsatte områder. Forventes iværksat i oktober 2018.

 

Med venlig hilsen
Banechef - Henrik Nielsen