Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark – 17. august 2009

tirsdag d. 18. august 2009 kl. 07:53
 

Fairway hul 1
I forbindelse med opretningen af skader på hul 1 undlades det at klippe en del af de reparerede områder. Det betyder at der er et spor i venstre side af fairway hul 1 hvor græsset er forholdsvis langt.
Det bliver klippet i indeværende uge, men jo længere vi kan undlade klippet jo bedre etablering får det nye græs.

Generelt må vi konstatere at de reparedede områder efter vertikalskæringsskaderne har godt fat og det positive i sagen er at vi nu får udskiftet de dårligste områder af fairwayen.

Med venlig hilsen

 

Karsten Schmidt

Skov- og Landskabsingeniør

 

Tlf. 30 17 37 08

HedeDanmark Greenkeeping

kas@hededanmark.dk  

www.greenkeeping.dk