Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Vertidræn af fairways

tirsdag d. 27. oktober 2009 kl. 14:14

 

Fairways vil blive vertidrænet i uge 43 og 44.

Vertidræn er en dybdeluftning af de øverste 30 cm af vækstjorden, hvilket forbedrer luftskiftet og mindsker komprimeringen. Indgrebet forbedrer vilkårene for græsvæksten og medvirker til at forbedre vandgennemtrængeligheden. 

Spilindflydelse:
På grund af indgrebet størrelse og omfang, vil der hele ugen blive kørt på fairways (én af gangen). Da det er en arbejdsoperation der koster mange ressourcer, bedes I have forståelse for, at der ikke kan vinkes igennem hele tiden. Tag hensyn til maskinen og vær tålmodige når I møder den!

Rækkefølge:
Vi tager et hul af gangen og vil ca. være på 3-4 fairways om dagen. Vi har ikke en fast rækkefølge da det afhænger af vejrforholdene mv. 

Hvad kan I gøre for at understøtte effekten af indgrebet:
Det er fortsat vigtigt at I undgår færdsel de mest udsatte steder. Det vil sige at I tænker på at sprede færdslen mest muligt og undgå at færdes på de mest våde arealer.

 

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk
www.greenkeeping.dk