Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark 18. august 2010

onsdag d. 18. august 2010 kl. 07:55

 

Vertikalskæring af fairways i uge 33 og 34

Den meget kraftige vækst vi oplever i øjeblikket giver meget tætte og uldne fairways med meget afklip på spilarealerne. Dette forsøger vi at løse ved at vertikalskære fairways hvilket tynder ud i græsset og nedsætter vækskraften i græsset.

Arbejdet foregår primært tirsdag og torsdag i uge 33 og 34, og fairways tages een af gangen. Først vertikalskæres fairways og når afklippet er tørt samles det efterfølgende op.

Da det er en ressourcekrævende arbejdsoperation, bedes I have forståelse for, at der ikke kan vinkes igennem hele tiden.  

 

 

Tågevejr

Vejrforholdene og de topografiske forhold betyder at i øjeblikket ofte er meget tåget på banen, særligt om morgenen.

Vi arbejder på banen på trods af tågen og af sikkerhedshensyn er det ikke tilladt, at spille på banen hvis sigtbarhden er mindre end 200 m.

 

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør

kas@hededanmark.dk

www.greenkeeping.dk