Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Vertidræn af fairways

fredag d. 1. oktober 2010 kl. 12:05

 

Fairways vil blive vertidrænet i uge 40.

 

Vertidræn er en dybdeluftning af de øverste 30 cm af vækstjorden, hvilket forbedrer luftskiftet og mindsker komprimeringen. Indgrebet forbedrer vilkårene for græsvæksten og medvirker til at forbedre vandgennemtrængeligheden.

I forbindelse med vertidræningen vil flere af de mest vandlidende områder blivet topdresset med sand inden vertidræningen. Dette gøres for at forbedre arealernes afdræning og dermed forøge spillekvaliteten.

 

Spilindflydelse:

På grund af indgrebet størrelse og omfang, vil der hele ugen blive kørt på fairways (én af gangen). Da det er en arbejdsoperation der koster mange ressourcer, bedes I have forståelse for, at der ikke kan vinkes igennem hele tiden. I forbindelse med topdressingen vil der være områder hvor der ligger et sandlag på fairways, og det skal påpeges at det kan  tage en uges tid før sandet er ”faldet” ned.

 

Rækkefølge:

Vi tager et hul af gangen og vil ca. være på 3-4 fairways om dagen. Vi har ikke en fast rækkefølge da det afhænger af vejrforholdene mv.

 

Hvad kan I gøre for at understøtte effekten af indgrebet:

Det er fortsat vigtigt at I undgår færdsel de mest udsatte steder. Det vil sige at I tænker på at sprede færdslen mest muligt og undgå at færdes på de mest våde arealer.

 

Med venlig hilsen

Karsten Schmidt
Skov- og landskabsingeniør

Tlf. 30 17 37 08

HedeDanmark Greenkeeping

kas@hededanmark.dk  

www.greenkeeping.dk