Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark – oktober 2010

fredag d. 1. oktober 2010 kl. 12:13


Banestatus

De voldsomme nedbørsmængder i august og september har som bekendt haft stor indflydelse på afviklingen af spillet og for den generelle spillekvalitet. Vi har i perioden forsøgt at få afvandet og afdrænet banen mest muligt ved, at lede så meget vand væk som muligt. Det medfører at vandstanden i søer og grøfter er meget lav. Desværre er der mange områder hvor det er svært for vandet at trække væk pga. de aktuelle jordbundsforhold. Endvidere findes der flere steder på banen, vandlidende barjordsområder, hvor græsset er slidt væk pga. færdsel fra spillere og maskiner. Ligeledes findes rundt på banen en del hjulspor der er kørt op af vores maskiner. Områderne vil blive repareret, men det er desværre ikke muligt før de er helt tørret op.

Den nedsatte vækst, der skyldes årstidens temperatur og lysforhold, betyder at vækstkraften i græsset efterhånden er mindsket. Til gengæld går vi ind i den periode hvor græsset ikke længere kan regenere efter skader. Tænk derfor på at sprede færdslen mest muligt og undgå at færdes på vandlidende eller slidte græsarealer.

Endvidere er det utroligt vigtigt at I fortsat opretter nedslagsmærker og lægger opslået tørv på plads. Særligt de nye rødsvingelgreens på hul 16, 7, 8 har i dag rigtig mange nedslagsmærker og det er afgørende for netop disse greens fortsatte spillekvalitet at mærkerne kontinuerligt rettes op!

 

Vertidræn af fairways i uge 40

I uge 40 vil fairways blive vertidrænet. Dette er en operation der dybdelufter græsset ved at prikke ca. 30 cm dybe huller i jorden.

Ved at dybdelufte fairways forbedres luftskiftet i jorden samtidig med, at arealerne bliver i stand til hurtigere at komme af med vandet i tilfælde af kraftige regnskyl. 

Det er en meget omkostningstung operation, men vi har igennem de sidste 3 sæsoner foretaget denne operation i efteråret og den positive effekt af arbejdet er meget tydelig.

I forbindelse med operationen vil vi topdresse nogle af banens mest vandlidende områder. Effekten af dette arbejde skulle gerne forbedre områdernes afdræning og dermed forøge spillekvaliteten.

 

Omlægning af green 5 og 6

Arbejdet med at omlægge er netop færdigt. Greenen har fået en anden opbygning end den gamle, idet den høje bagkant er reguleret ned og forkanten hævet en smule. Placeringen af greenen er flyttet længere mod øst således at lysforholdende er forbedrede og konkurrencen fra træerne er mindsket. Dette vil forbedre vækstforholdende og spillebetingelserne på den nye green i forhold til den gamle green 6.

Arbejdet på den gamle green 5 er opstartet i denne uge (uge39) og der er som bekendt spil til den provisoriske green.

 

God golfrunde.


Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk

www.greenkeeping.dk