Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra Hededanmark 1.2.2011

tirsdag d. 1. februar 2011 kl. 08:28


Vådområde ved Bygholm Enge

I forbindelse med Grøn Vækst, arbejder Horsens Kommune med planer om at etablere et stort vådområde i engarealerne (Bygholm Enge) nord for golfbanen. Formålet med vådområdeprojektet er at forsøge, at fjerne en del af det kvælstof der findes i vandet, inden det ledes ud i Hansted Å og videre ud i fjorden. Læs eventuelt mere på kommunens hjemmeside:

Horsens Kommune - Vådområder på trapperne

 

Projektet er endnu ikke endelig igangsat, men det har været nævnt i flere medier.

Denne information har til formål, at besvare eventuelle spørgsmål vedrørende projektets betydning og indflydelse på Horsens Golfbane.

 

Set fra golfbanens perspektiv vil projektet umiddelbart vurderet ikke få nogle negative konsekvenser for banens afvanding mv. Tværtimod vil afvandingen af banens lavtliggende arealer kun blive forbedret da det er planen, at vi fremover direkte vil kunne pumpe det overskydende vand ud i vådområdet. Det vil blandt andet betyde at kraftige skybrud (som vi havde i august 2010) ikke vil medføre langvarige oversvømmelser af vore lavtliggende arealer.

 

Golfklubben og HedeDanmark er i løbende dialog med Kommunen for at sikre, at golfklubbens interesser bliver medtaget i projektet i forhold til både afvanding og færdselsforhold.

 

Banestatus

Sneen er endelig forsvundet hvilket giver et overblik over mængden og omfanget af vinterskader (sneskimmel).

Greens og fairways har en del skader fra sneskimmel-angreb, men det positive er at omfanget trods alt er mindre end i 2010.

Mange af de gamle greens har en del skader og særligt green 12 er hårdt angrebet.

Vi har desværre ikke mange muligheder for at gøre noget på nuværende tidspunkt udover at tilføre svampehæmmende næringsstoffer når det ikke er frostvejr.

Vi håber på et tidligt og varmt forår, således at væksten kommer i gang og vi kan påbegynde de spilforbedrende plejetiltag.

 

Vinterarbejde

Andre steder på banen er der dog i øjeblikket en hektisk aktivitet, da vi er i gang med at dræne nogle af de mest vandlidende arealer. Frosten i jorden betyder at vi kan minimere kørselskader i forbindelse med arbejdet.

Vi er i gang på hul 15 og planlægger bl.a. også at dræne bag green 1 og 13 samt ved tee / sti hul 14.

Dræn-arbejdet er særdeles vigtigt, særligt på Horsens Golfbane, og vi håber på at det får stor betydning for spiloplevelsen i 2011.

 

Udover arbejdet med etableringen af dræn, er vi i gang med at beskære beplantningen overalt på banen. For at arbejdet bliver mest rationelt, vil der mange steder ligge afskårne grene på jorden der kan genere vinterspillet. Grenene vil først blive fjernet når vi er helt færdige med beskæringen.

Håber på Jeres forståelse.

 

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk

www.greenkeeping.dk