Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Ændret klippemønster på green 1 og kortbanens greens

fredag d. 12. august 2011 kl. 09:36

 

Flere af anlæggets greens har stadig nogle barjordsområder der ikke er groet sammen.

Den manglende sammengroning har desværre overrasket os, men vi må konstatere at vinterskaderne (svampeangrebene) i nogle tilfælde efterlader en nærmest steril jord, hvor eftersået græs har vanskeligt ved at etablere sig og gro sammen.


Som en konsekvens heraf forsøger vi, at iværksætte tiltag, der kan sikre en sammengroning inden sæsonen går på hæld.


For at accelerere sammengroningen af arealerne, vil områderne i en periode ikke blive klippet som greens, men som forgreens. Dette sker i forbindelse med næste uges (uge 33) eftersåning.

 

Ændringen gælder for:

-         Green 1 (venstre sides forkant).

-         Kortbanens green 1 (højre side).

-         Kortbanens green 6 (højre foran).

-         Kortbanens green 7 (højre).

-         Enkelte steder på de øvrige af kortbanens greens.

 

Grunden til at klippehøjden hæves de pågældende steder er, at områderne derved får mere ro, pga. mindre intensivt klip. Samtidig får græsset bedre vilkår til at etablere sig og vokse sammen.


Vi har overvejet at spærre arealerne af, men det giver ikke den ønskede effekt, da boldene jo lander i arealet, hvilket medfører slitage fra færdsel.


Med kombinationen af ændret klippehøjde og luftning/ eftersåning er det håbet, at opnå en sammengroning inden sæsonen går på hæld.

 

Med venlig hilsen

Karsten Schmidt
Skov- og landskabsingeniør

Tlf. 30 17 37 08

HedeDanmark Greenkeeping

kas@hededanmark.dk  

www.greenkeeping.dk