Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark ultimo august

torsdag d. 18. august 2011 kl. 07:49


Banestatus

Den kontinuerlige nedbør betyder at græsset stadig opretholder en stor vækstkraft, hvilket giver travlhed på banen. Der klippes fortsat mere intensivt end normalt, for at holde en acceptabel  længe på græsset og minimere afklip. I bedes derfor fortsat have forståelse for, at den hektiske aktivitet nogle gange medfører ventetid ude på banen.

Kortbanens greens  har, igennem hele sæsonen, været bagefter banens øvrige greens og det må desværre konstateres, at plejetiltagene ikke har virket tilstrækkeligt efter hensigten. Vi forsøger, som tidligere udmeldt,  at ændre praksis for at opnå en sammengroning af de værste arealer. I forbindelse med eftersåningen, opretholdes en længere klippehøjde på områderne der inddrages som forgreens. Det er håbet at dette, i kombination med luftning og eftersåningsoperationernen, kan medvirke til en sammengroning af arealerne.


Rullelængder green

Rullelængdemålingen viser, at der fortsat er forskel på de nye rødsvingelgreens og de gamle greens, hvor de nye greens stadig er 5-10% hurtigere. Vi forsøger, som tidligere nævnt, at justere plejen således, at alle greens får den størst mulige ensartethed ifht. rullelængde. Det er derfor håbet at forskellen minimeres yderligere. Plejeteknisk sker dette primært via justering af klippehøjder samt øget vertikalskæring og topdressing af de gamle greens. 

 

Green 5 og 6

Tilstanden på green 5 og 6 er igennem hele sæsonen forbedret og det bliver et par fantastiske greens på sigt. Green 6 er stadig foran green 5, som dog er kommet sig rigtig flot. Vi har igennem de sidste 2-3 måneder eftersået intensivt på de to greens og de er næsten blevet topdresset ugentligt. Tætheden mangler stadig en del, for at de kan tages i brug, hvilket altid er tilfældet på nye greens – husk hvordan green 17 så ud for 2 år siden.  Som nævnt vil eventuelt ibrugtagningstidspunkt blive meldt ud, så snart det er aftalt med bestyrelsen og manageren.

 

Pas på banen

Den seneste tids større nedbørsmængder betyder, at banen flere steder er ekstra sårbar overfor slid og færsel. Tag derfor mest muligt hensyn ved, at sprede færdslen og undgå færdsel på vandlidende arealer.

Status er dog, at der pt. er langt færre vandlidende arealer end tidligere og at banen er blevet hurtigere til at ”tørre op” efter kraftige regnskyl. En stor del af forklaringen, skyldes spulingen af banens dræn i vinterperioden samt den årlige vertidræning af fairways/vandlidende arealer. Dertil kommer etableringen af dræn på hul 13, 14, 15 og 4, der blev udført i vinterperioden og som har vist sig meget effektiv.


Sand i bunkers

Som en konsekvens af flere henvendelser og diskussioner vedr. sandmængden i bunkers vil vi, i den næste periode (når væksten stopper lidt op!), flytte og fjerne sand i flere banens bunkers.  Efterfølgende kan det blive aktuelt, at renovere kanter mv. hvilket vi herefter vil kigge på. Det er målet at hæve kvaliteten af bunkers, både i forhold til sandmængde og afgræsning/kanter. Som nævnt, er det en opgave der påbegyndes, når væksten aftager og arbejdet kan, af ressourcemæssige årsager, strække sig over en periode.

 

Vil du blive bedre til at putte?

Det gennemsnitlige antal nedslagsmærker på greens og pr. runde er ca. 8 stk. pr golfer. Der spilles i gennemsnit 120 runder pr. dag på golfbanen i Horsens. Dette giver 960 nedslagsmærker pr. dag, 29000 pr. måned og mere end 210000 pr. sæson.

Hvordan putter man godt under de omstændigheder?

Husk at rette alle nedslagsmærker! 

 

 

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk