Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark – 1. november 2011

tirsdag d. 1. november 2011 kl. 12:55
 
Banestatus


Det milde vejr og temperaturforholdene betyder at der stadig er græs at klippe på spilarealerne. Det er dog efterhånden ved at være sidste gang, for i år, på fairway og semiroughen. Væksten er kraftigt aftagende på grund af årstiden og de aftagende lyse timer.

 

På trods af meget nedbør i efteråret, ser banen fornuftig ud og der er pt. kun få vandlidende områder.
Generelt kan det konstateres at banens vandafledende og vandtålende evne er forbedret gennem de sidste 3-4 år.


Årsagen til forbedringen skyldes en fokuseret indsats:

Banens vandafledende evne hænger nøje sammen med spillekvaliteten i Horsens, pga. de topografiske og geografiske forhold (vi ligger i en ådal). Derfor er det afgørende at sætte ind på at forbedre vandafledningseffekten og vi har (og har haft) stor fokus på problemet.

Blandt i form af følgende indsatser/tiltag der er iværksat i løbet af de sidste 5 år:

- Kontinuerlig vertidræning af vandlidende arealer (fairways, semirough).

- Kontinuerlig spuling af dræn.

- Igangsat topdress af lavtliggende fairways/semirough-arealer.  

- Etablering af dræn.


Arbejdet fortsætter fremover, da det er afgørende for spillekvaliteten i Horsens at vandafledningsevnen fortsat øges.


Greens

Efter (endnu) en sæson med vinterskader, har der været en periode hvor greens er groet sammen og kvaliteten er i orden.

Vi forsøger efter bedste evne, at ruste greens til at modstå vinterskader i den kommende vinter. Dette gøres bl.a. ved følgende indsatser:

- Vertidræning med åbne huller, der sikrer luftskifte og vandgennemtrængelighed.

- Brug af svampehæmmende og styrkegivende gødning.

- Brug af lovligt svampemiddel, hvis der viser sig opformering af svampe.

- Lukning af sommergreens (se nedenstående afsnit).

 

Lukning af sommergreens – hvornår?

Sommergreens på 18 hullers banen er fortsat åbne for spil. Kalenderen lyver dog ikke og vi nærmer os tidspunktet hvor greens lukkes.

Tidspunktet for lukning af sommergreens afhænger af vejrforholdene og slitagen, og især temperaturfald samt nedbørsmængder vil medføre en lukning.  


Det er altid en svær og upopulær beslutning at lukke for sommergreens og teesteder og det sker altid i en balancegang ifht. til spillehensyn.


Forvent at det sker inden for de næste 2-3 uger, og info vil blive meldt ud på hjemmesiden.

 

Lukning af sommerteesteder på 18 huls banen

På grund af den aftagende vækst og det omfattende slid der er på teesteder generelt, lukkes sommerteestederne på 18 huls banen mandag den 7/11 2011. For at forbedre kvaliteten af vinterteestederne, har vi opstillet måtter på hul 1 og 8 for at få et mere plant underlag at slå fra.


Teestederne på kortbanen holdes fortsat åbne.

 

Hvorfor lukker vi greens og teesteder?

Udfra et spillemæssigt synspunkt, er det langt fra optimalt, at sommergreens og teesteder lukkes i vinterhalvåret. Mange stiller spørgsmålstegn ved tidspunktet, og om det overhovedet er nødvendigt, når nu nogle andre klubber kan spille til sommergreens året rundt. 


For at give en forståelse for beslutningen, ligger der på hjemmesiden en uddybende forklaring, udarbejdet sidste år, - ”Hvorfor vintergreens”. 


Banearbejde

For at højne kvaliteten er vi i gang med flere tiltag på banen og planlægger også en del til vinteren.

Vi er bla. i gang med at fjerne sandet i flere bunkers, hvor mængden er for stor.

Derudover fortsætter arbejdet med at sikre banens vandafledende evne, herunder spuling af dræn og etablering af dræn. Således er der planlagt flere drænarbejder i løbet af vinteren (når banen er til at køre på), det gælder bla. omkring green 1 og 13, ved fairway hul 9 og langs stien på hul 4.

 

Tag godt med tøj på, nyd de flotte efterårsfarver og husk at rette alle nedslagsmærker


Med venlig hilsen

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk

HedeDanmark Greenkeeping

www.greenkeeping.dk