Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Lukning af sommergreens mandag d. 28.11.

onsdag d. 23. november 2011 kl. 09:43

Lukning af sommergreens

På grund af det milde vejr i november, og for at tilgodese spillet, har vi holdt sommergreens åbne langt hen på sæsonen. Nu nærmer vi os tidspunktet for lukning og det er det primært to årsager til:

1.      Undgå yderligere stress af greens.

2.      Vejrprognoserne melder om nedbør hvilket medfører at greens og greenområder bliver udsat for komprimering og slitage.

 

Sommergreens lukkes derfor på mandag den 28/11.

Yderligere forklaringer kan ses på forrige indlæg Hvorfor vintergreens”. 

 

Svampeangreb på greens og fairways

Vi har i den seneste tid, oplevet svampeangreb på både greens og fairways. Angrebene er primært betinget af det fugtige efterårsvejr og lignende skader vil kunne ses på en stor del af golfbaner, rundt omkring i Danmark.

Angrebet har, på mange af de gamle greens, været voldsomt og her følger en kort opridsning af problemet, dets betydning, samt hvad vi har gjort og gør:

 

Hvad er det og hvad skyldes det?

Angrebet er en kombination af flere forskellige svampe, men den primære skadevolder er rosa sneskimmel (Michrodochium Nivale). 

Den aktiveres når de rette betingelser forekommer – som nu.


Følgende faktorer medfører optimale betingelser:

-          Temperatur mellem 1-15 grader.

-          Høj luftfugtighed, tåge og småregn.

-          Uhensigtsmæssige vækstlag (gamle greens).

-          Angriber særligt enårigt rapgræs (gamle greens).

 

 

Temperatur- og fugtighedsforholdene har i hele efteråret været optimale for opformering af svampesygdomme, hvilket kan ses på flere greens og fairways.

 

Svampen (mycelie og sporer) spredes via færdsel (maskiner/spillere/dyr) og luften. Derudover er den til stede i vækstlaget  på stort set alle greens. Det betyder at det er svært (umuligt), at begrænse angrebet til en/få greens.

 

Hvad betyder det for afviklingen af spillet?

Angrebet betyder pt. en nedsat spillekvalitet pga. ujævnheden. Derudover vil det medføre en nedsat spillekvalitet til næste sæson. Det positive er at der stadig er græsspirer der har overlevet angrebene i midten af de angrebne pletter. Det betyder at sammengroningen til foråret kan ske fra etableret græs, fremfor fra frø, hvilket opspeeder sammengroningen. Skaderne til næste forår afhænger af vejrforholdende henover vinteren – vi har ikke brug for snedække!

 

Indsats - hvad er der gjort, hvad gøres der nu og fremover?

Vi har igennem sæsonen forsøgt at forbedre vækstvilkårerne og dermed styrke græssets naturlige modstandskraft. Følgende er bl.a. iværksat i sæsonen:

 

- Eftersåninger med rødsvingel/alm hvene for at forbedre græsartssammensætningen.

- Luftningsoperationer af vækstlaget, for at hindre komprimering og vandlidende forhold.

- I efteråret har vi tilført svampehæmmende gødning og phosfit der hæmmer angreb og har en forebyggende effekt.

- Tilførsel af lovligt svampemiddel (Folicur), der har en begrænsende effekt på angrebet. Det er det eneste lovlige middel der kan anvendes, men effekten er desværre begrænset.


Fremover vil vi fortsætte med at tilføre svampehæmmende gødning og evt. svampemiddel. Angrebet er aftaget en del og svampens aktivitet er efterhånden aftaget en del.   

 

 

Med venlig hilsen

 

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk

HedeDanmark Greenkeeping

www.greenkeeping.dk