Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Medlemsmøde 27/3 HedeDanmark / Nye regler

torsdag d. 22. marts 2012 kl. 15:55


Medlemsmøde 27/3 kl 19.00 i klubhuset

I forbindelse med sæsonopstarten afholdes medlemsmøde den 27/3, hvor alle medlemmer har mulighed for at høre om HedeDanmarks banepleje for 2012, herunder banens aktuelle status og tilstand samt nye tiltag og fokusområder for sæsonen.

Efter indlæg af Karsten Schmidt omkring banen, vil Jan Rye fortælle om de nye regler, herunder også gennemgang af nye regler for hcp-regulering.

 

Åbning af sommergreens

På grund af den forholdvis milde vinter og den begrænsede mængde nedbør, vil sommergreens blive åbnet til søndagens standerhejsning.

Vær dog opmærksom på, at det endnu er meget tidligt på sæsonen og væksten ikke er startet. Vær derfor særlig opmærksom på at undgå færdsel på vandlidende arealer, der spilles med oplæg og ret alle nedslagsmærker.

 

Derudover er det vigtigt at pointere, at vi er tidligt på sæsonen og spillekvaliteten derfor ikke er i top. I skal derfor forvente følgende når I går ud og spiller banen på søndag:

 

Greens er delvis ujævne:

Dette skyldes at vi ikke klipper dem helt ned på dette tidspunkt af sæsonen, endvidere er der svampeskader fra vinteren der skal gro sammen og endelig har vi vertidrænet greens, hvilket også medfører en nedsat spillekvalitet.

 

Der spilles på vintertee:

Teestederne er udsat for hård slitage på grund af slagmærker. Hvis sommerteestederne åbnes før græsvæksten er i gang, kan vi stort set smadre dem på et par uger. Det er derfor nødvendigt at afvente vækststarten, før vi åbner sommerteestederne. Derfor skal I væbne Jer med tålmodighed nogle uger endnu, og i stedet fryde Jer over, det tidlige tidspunkt for åbning af sommergreens.

 

Banearbejde og arealer under reparation:

Da vi stadig er tidligt på sæsonen vil der foregå en del større arbejde på banen der kan genere spillet, såsom strigling af fairways, vertidræn af greens, reparationer på fairways, teesteder og greens, kantstikning af bunkers mv.

I bedes tage ekstra hensyn til banepersonalet, da vi har travlt med at få hævet kvaliteten på banen det næste stykke tid.

Derudover vil der være områder der fortsat mangler den sidste finish pga. vinterens mange projekter. Der mangler således tørvereparationer på nogle bunkerkanter, forgreens og drænrender (green 1 og 13). Endvidere er der arbejde i gang med at udjævne stejle vandløbsbrinker og reetablere grøften på hul 4.

 

Husk nu at rette nedslagsmærker

Et kig på vore nye rødsvingelgreens afslører en indvandring af enårig rapgræs. Enårig rapgræs er en ukrudtsgræs der er meget udsat for sneskimmel-angreb og nedsætter spillekvaliteten på greens.

 

Indvandringen sker desværre oftest i gamle nedslagsmærker der ikke bliver rettet op med det samme. Det er tydeligt at se på den forreste del af greenen, hvor der oftest laves flest nedslagsmærker.

Det er ekstremt vigtigt at nedslagsmærkerne rettes op hurtigst muligt, for at minimere indvandringen af enårig rapgræs og dermed en kvalitetsnedsættelse af greens.

 

På forhånd tak!

                                           

Med ønsket om en god golfsæson.


Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk

www.greenkeeping.dk