Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus ultimo maj

onsdag d. 30. maj 2012 kl. 12:48

 

Green

Den seneste tids varme vejr har medført en accelereret vækst - særligt på greens, hvor gødningsfrigivelsen er sket over kort tid (pga. temperaturstigningen)

Den meget positive effekt af dette er, at vinterskaderne efterhånden, med få undtagelser, er groet sammen. Til gengæld betyder den kraftige vækst, at vi hver dag afklipper 30% mere græs end ”normalt”, hvilket også influerer på hastigheden af greens.

Hastigheden og rullelængden er i øjeblikket lav og har pt. en stimpmeterværdi på omkring 6,6 fod (ca. 200 cm.). Samtidig er det nu, at den enårige rapgræs sætter blomsterstande, hvilket også nedsætter hastigheden. Blomsterstandende kan ikke klippes væk, da de ofte er nede i 2-3 mm’s højde. Sidste uges vertikalskæring fjernede en del blomsterstande, men allerede få dage efter, var der mange igen.

 

Den intensive vækst og den enåriges blomstring er midlertidig. Således forventes en mere ”normal” vækst indenfor den næste periode, og derved større mulighed for at øge hastigheden på greens.

Derudover forsøger vi plejemæssigt at øge hastigheden ved bl.a. vertikalskæringer og topdress.

 

Vanding af greens

Det varme vejr betyder at fordampningen er stor og vi vander intensivt for, at sikre græsset de bedste betingelser.

Vandingen af greens sker meget selektivt, da vore greens har vidt forskellige behov.

Der er de højtliggende og vandkrævende greens som fx 9,10 og puttingreens som vandes meget intensivt hver nat.

Så er der de lavtliggende greens som 3 og 14, der hurtigt får et vandmættet vækstlag og hvor vandingen derfor sker mere varsomt.

På de nye rødsvingelgreens er målet med plejestrategien, at opnå sygdomsresistent og modstandkraftigt græs med dybe rødder og undgå indvandring af enårig rapgræs. Vandingen af disse greens sker derfor mere lempeligt, hvilket betyder at farven er anderledes end de øvrige og der kan forekomme tørkepletter. Vi forsøger at minimere tørkepletternes omfang og betydning, ved løbende (hver 10-14. dag) at tilføre flydende afspændingsmiddel.

 

Pas på de renoverede bunker på hul 1 og 15.

De nyudlagte kanter på fairwaybunkers 1 og 15 er endnu ikke groet sammen.

Der må ikke spilles eller færdes på de nye græskanter, da de vil blive trådt i stykker med det samme!

 

Med venlig hilsen

Karsten Schmidt
Skov- og landskabsingeniør

Tlf. 30 17 37 08

HedeDanmark Greenkeeping

kas@hededanmark.dk  

www.greenkeeping.dk