Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Baneinfo omkring afvanding- HedeDanmark

torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 10:49

 

Afvanding af de vandlidende spilarealer


Den seneste tids store nedbørsmængder betyder, at særligt de lavtliggende huller er meget vandlidende.

 

Der har været gisnet om hvorvidt de nye pumper til engarealet ikke fungerer!

 

Pumperne fungerer og kører som de skal.

 

Grunden til at arealerne forbliver vandlidende er en kombination af flere faktorer:

Årstidens vejr og temperaturer betyder, at der kun sker en langsom fordampning af overfladevandet.

Jordens struktur (humusjord) er kendetegnet ved, at den kan holde på vandet nærmest som en svamp, og at gennemstrømningshastigheden af det overskydende vand går meget langsomt.

Kombinationen af disse ting betyder, at vandet forbliver på spilarealerne og kun langsomt trækker ud i afvandingskanalerne, hvorfra der pumpes ud i engarealet.

 

Med venlig hilsen

Karsten Schmidt
Skov- og landskabsingeniør

Tlf. 30 17 37 08

HedeDanmark Greenkeeping

kas@hededanmark.dk  

www.greenkeeping.dk