Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark – 19. december 2012

onsdag d. 19. december 2012 kl. 14:09


Så forsvandt sneen – status på greens

Den seneste periodes snefald gav nogle bekymringer i greenkeepergården, på grund af risikoen for sneskimmel.

Samtidig kom snefaldet pludseligt uden en foregående frostperiode, hvilket kan være kritiske faktorer ifht. opformering af sneskimmelsvampen.

Status på greens, på nuværende tidspunkt, er at der har været nogle angreb af sneskimmel. Omfanget varierer en del, hvor f.eks. green 12 og 13 har en del skader, men andre kun har få skader. Det gælder i særdelshed de nye greens, som har få mindre angreb.

Der er ikke en hel masse at gøre for at modvirke angrebene på nuværende tidspunkt, vi tilfører dog svampehæmmende stoffer når forholdende er til det.

Derudover afventer vi vintervejret og håber på at sneen er slut for denne gang!

 

Pas på banen

I denne periode, hvor overfladen er meget våd og delvis optøet, er det ekstremt vigtigt at passe på banen.

Derfor undlad færdsel på vandlidende områder – benyt hellere par 3 banen end den store bane.

Derudover, er det fortsat vigtigt, at der på den store bane kun benyttes bærebags og at bolden lægges op.

 

Golfbaner i medierne igen!

Mijøministeriet har netop udsendt en pressemeddelelse på baggrund af, at de i 2012 har foretaget kontrolbesøg i 30 danske golfklubber, hvoraf de fandt ulovlige sprøjtemidler i 6 af disse golfklubber.

Se pressemeddelelse her: http://www.mim.dk/Nyheder/20121210_golfgift.htm

 

Til Jeres orientering var Horsens Golfklub ikke blandt de undersøgte klubber og vigtigst af alt: – Der anvendes ikke ulovlige sprøjtemidler på Horsens Golfbane! Derimod har vi konstant fokus på at minimere brugen mest muligt, hvilket er sket år for år. Samtidig indleverer vi hvert år tallene i det grønne regnskab og fører løbende sprøjtejournaler.

 

God Jul

Vi i HedeDanmark vil gerne sige tak for 2012 og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Karsten Schmidt
Skov- og landskabsingeniør

Tlf. 30 17 37 08

HedeDanmark Greenkeeping

kas@hededanmark.dk  

www.greenkeeping.dk