Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus og information - ultimo maj 2009

mandag d. 1. juni 2009 kl. 21:27
 

Greens
Efter en vækstmæssig god periode er greens endelig ved at få en acceptabel kvalitet. Green 5 og 6 har dog stadig en del tørre pletter der generer spillet. Det positive er dog, at også disse greens forbedrer sig dag for dag, og vi arbejder på at højne kvaliteten hurtigst muligt ved at give dem de vækstmæssigt bedste betingelser. Det betyder bl.a. at vi undlader at klippe dem enkelte dage, hvorfor der kan forekomme dage, hvor hastigheden er langsommere på green 5 og 6 end de øvrige. Dette er kun en midlertidig situation og vi forsøger at undgå større gener for spillet. 

Langhårede fairways.
Vi oplever i øjeblikket at væksten er meget kraftig på mange af banens fairways. Det betyder at særligt fairways kan forekomme langhårede og uldne, selvom de er klippet dagen før. For at lave en midlertidig vækstnedsættelse, vil vi i uge 23 foretage en vertikalskæring af fairways. Se endvidere arbejdsplanen for uge 23. Indgrebet vil tage toppen af væksten og forbedre spillekvaliteten af fairways. Som nævnt i arbejdspanen er det en ressourcemæssig krævende operation og der kan forekomme ventetid i løbet af uge 23. Vi beklager eventuelle gener, men det er nødvendigt for at forbedre kvaliteten af fairways.

Ny sø hul 11
I forbindelse med den nyetablerede sø på hul 11 henstiller vi til at der ikke færdes på kanten, heller ikke for at opsamle bolde. Dette af hensyn til etableringen af græsset på kanten og af sikkerhedsmæssige årsager. 

Med venlig hilsen
HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk

Arbejdsplan for uge 23 HedeDanmark (0,026 Mb)

Læs mere...