Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Information fra HedeDanmark

torsdag d. 30. juli 2009 kl. 12:50

Langhårede fairways og afklip på banen
Den megen nedbør i juli måned har givet gode vækstbetingelser for græsset, hvilket har medført en kvalitetsforbedring af banen. Desværre har det dog i den sidste tid givet problemer med ”uldne” fairways og afklip på og omkring fairway. Det har ikke mindst en visuel betydning, da det forekommer sjusket at der ligger græsafklip rundt omkring og ”flyder”!


I forhold til de uldne fairways er problemet afledt af de føromtalte gode vækstbetingelser. Når vandet, og til dels varmen, er til stede eksploderer væksten i vore fairways, hvilket vi ofte oplever i maj og august måned. Den kraftige vækst medfører, at græsset lægger sig ned når vi klipper og dermed opleves fairways som ”uldne”.


For at kompensere for dette problem, har vi i maj måned og her i uge 31, striglet fairways og derefter klippet dem. Denne operation rejser græsset op, således at vi umiddelbart derefter kan klippe dem ned. Derudover vil striglingen medføre en mindre opbremsning af væksten, så vi bedre kan følge med. Det betyder dog, at der i dagene efter operationen vil ligge mere afklip på fairways og at de forekommer lidt flossede. Dette vil dog foretage sig, når der er klippet et par gange.


Teekanter, semirough og rough –arealerne vil i denne periode ligeledes se sjuskede ud på grund af afklip der ligger i klumper. Dette er igen et resultat af den kraftige vækst, kombineret med meget våde forhold der gør at græsset ligger sig i klumper rundt omkring. Dette vil forsvinde når vi har muligheden for at klippe når det er tørt.


Ovenstående er ikke ment som en undskyldning, men mere en forklaring på hvilke forhold vi er begunstiget med på Horsens golfbane. Når det er sagt, så er det selvfølgelig noget vi tager alvorligt og løbende forsøger at forhindre bedst muligt. Da vi erfaringsmæssigt ved at ovenstående er et tilbagevendende problem, har vi derfor i 2009 iværksat forsøget med at strigle fairways, når væksten eksploderer. Derudover vil vi stadig forsøge at optimere plejen ved at rykke klippetidspunkter, således at vi klipper når det er tørt og derved undgår afklip i klumper. Der er dog begræsninger i forhold til hvad vi kan, da det ressourcemæssigt vil være en meget stor opgave at klippe alle arealer hver dag. Derudover vil det genere et stort antal af spillere hvis vi klipper meget senere på dagen end nu.


Positivt set betyder nedbørsmængderne at banen står flot og grøn, hvilket vi heller ikke må glemme, og i august kommer solen og varmen igen -forhåbentligt!

 

Med venlig hilsen
HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk
www.greenkeeping.dk