Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus og information - august 2009

onsdag d. 5. august 2009 kl. 13:01
 

Status
Den megen nedbør i juli måned har givet gode vækstbetingelser for græsset og har generelt medført en kvalitetsforbedring af banen.
De til tider heftige regnskyl har medført en del skyllerender i bunkers, som vi igennem perioden har haft stor fokus på at udbedre hurtigst muligt. Alt i alt har vækstbetingelserne været gode, men spillemæssigt har juli måned, som bekendt, været temmelig våd!

Nedslagsmærker i greens

Der er i øjeblikket en del nedslagsmærker i greens. Det er vigtigt at de fortsat rettes op, da det er udgangspunktet for at fastholde en god spillekvalitet. Det er særlig vigtigt på de nye greens (3, 7 og 8), da nedslagsmærkerne udgør en risiko for indvandring af enårig rapgræs, hvilket vil nedsætte kvaliteten betragteligt. Det vil være en god vane at rette 3-4 nedslagsmærker op, hver gang man er på green, for at opretholde en god kvalitet af greens.

Langhårede fairways og afklip
Som beskrevet i forrige indlæg har vi i den sidste tid haft problemer med ”uldne” fairways og afklip på og omkring fairway. Problemet er som nævnt afledt af de føromtalte gode vækstbetingelser. Den kraftige vækst medfører, at græsset lægger sig ned når vi klipper og dermed opleves fairways som ”uldne”. Endvidere betyder den store græsmængde og de våde vejrforhold, at græsafklippet samler sig i klumper.
For at kompensere for dette problem, har vi både striglet og vertikalskåret alle fairways. Denne operation tynder ud i græsset og medfører en mindre opbremsning af væksten, så vi bedre kan følge med. 
Derudover gør vi alt vi kan, for at minimere problemerne med afklip der ligger i klumper. Dette gør vi ved, så vidt muligt, at klippe under tørre forhold og ved at forøge klippeintensiteten. 


Nye greens og teesteder
De nye greens og teesteder på hul 4 og 17 udvikler sig efter planen. Green 17 fremstår i dag meget tæt og vækstkraftig, mens green 4 er en smule bagefter på grund af indvandring af ukrudt og uønskede græsarter. De uønskede arter er dog luget væk og der er foretaget eftersåning med green-græs, således at også green 4 får en høj kvalitet. Inden arealerne kan tages i brug mangler der dog stadig et stykke vej, da græsset først skal vokse helt til (rodudvikling) og jævnheden forbedres ved hjælp af løbende tildeling af topdresmateriale. 
Fairway på hul 17 har i dag et stort indslag af diverse ukrudtsarter som pileurt og mælde. Græsset har, på dette areal, været meget lang tid om at spire, hvilket har givet plads til at ukrudtet kan brede sig. Græssets langsomme spring og den forringede spiringsprocent skyldes vejr- og jordbundsforhold, der betyder at den sorte humusjord på hul 17 har været tørret ud. Denne jordtype kan binde store mængder vand, men når den først tørrer ud tager det lang tid (og store mængder vand) før den ”bløder” op igen. Fænomenet kan sammenlignes med tør spaghnum der jo næmest bliver vandskyende hvis det tørrer ud! For at kunne spire er det nødvendigt at græsfrøene og den omgivende jord er fugtige, hvilket ikke har været tilfældet på hul 17. 
Fortvivl dog ikke, da den sidste tids store vandmængder har medført, at græsset har spiret og er ved at etablere sig. Ukrudtet kan se voldsomt ud, men græsset er igang med at etablere sig nedenunder og når vi begynder at klippe arealet, vil ukrudtet forsvinde til fordel for græsset. Jorden på arealet er meget blød og har ikke sat sig tilstrækkeligt. Vi er derfor nødt til at afvente tørrere vejrforhold før vi kan køre på arealet. Når muligheden byder sig, vil vi tromle og klippe arealet, og med et forhåbentligt, vækstmæssigt godt efterår vil dette areal blive hurtigere klar til spil. Svar på spørgsmål fra medlemmer


Spørgsmål 
Poul Erik Rasmussen har pr. mail den 15/7 kommenteret på klipperækkefølgen af greens, efter en oplevelse hvor green 1 ikke var klippet klokken 8.00 om morgenen, men hvor vi samtidig var i gang med at klippe green 14.

Svar
Først og fremmest er det altid godt med konstruktiv kritik til vores arbejde, da det er med til at vi hele tiden er skarpe på, om vi nu udfører opgaven bedst muligt.
I forhold til rækkefølgen, når vi bl.a. klipper greens, er det noget vi jævnligt diskuterer. Layoutet på Horsens golfbane gør, at vi ikke tager de enkelte greens fortløbende, da det vil give meget ekstra tid til transport imellem hullerne og dermed forlænge den tid, hvor vi potentielt generer spillet. Vi klipper derfor greens ud fra deres beliggenhed. Således vil vi som hovedregel klippe green 1, 13 og 14 i samme ”omgang”.
Det er klart at green 1 er vigtigere at klippe fra morgenstunden end green 14. Men når vi klipper greens er vi meget opmærksomme på spillere og vil ofte tage en nærliggende green for ikke at genere spillet. Nogle spillere bryder sig ikke om at vi ”skærer” ind foran den green de er ved at nærme sig, når vi i stedet kunne klippe en nærliggende green uden spillere. I sådanne tilfælde vil det derfor være en subjektiv vurdering fra den enkelte greenkeeper hvilket green der vælges.
Når det er sagt, så er det dog ikke optimalt, at green 1 ikke er klippet klokken 8.00, hvilket handler om hvilken rute vi tager. Vi vil derfor forsøge at forbedre vores klippe-logistik således at greens er klippet hele vejen rundt, når man starter på hul 1, omkring klokken 8.00. 
Tak for spørgsmålet og vi håber I fortsat nyder at spille banen.

Med venlig hilsen
HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk
www.greenkeeping.dk

Arbejdsplan uge 32 HedeDanmark (0,026 Mb)

Læs mere...