Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Vertikalskæring har givet skader på banen

torsdag d. 6. august 2009 kl. 14:50

Information fra HedeDanmark – 5. august 2009

Skader på fairway fra vertikalskæring
Vertikalskæringen af fairways har desværre medført skader på en del af banens fairways. Særligt hul 1, 16 og 15 er hårdt ramt, men også hul 12, 13, 10 og 18 har skader efter skæringen.
Det er meget ærgeligt på dette tidspunkt og det rejser naturligt en række spørgsmål:


- Hvorfor disse skader?
- Hvorfor vertikalskærer vi?
- Hvorfor lige nu, hvor banen ellers var så god?

Inden spørgsmålene besvares skal det pointeres, at de aktuelle skader ikke er i orden, og at det er ikke et udtryk for hvordan det skal se ud, når vi vertikalskærer fairways. Det er klart der er nogle naturgivne forudsætninger der medfører en risiko for skader(læs nedenstående afsnit), men den maskine vi valgte til arbejdet, har ikke været optimal til denne golfbane og samtidig er vores interne kommunikation bristet således, at vi ikke har fået standset arbejdet i tide.
Det har ikke været godt nok fra vores side!
Vi beklager meget og tager situationen kraftigt til efterretning, således at vi undgår lignende episoder i fremtiden. Fremadrettet gør vi nu alt vi kan, for at rette op på skaderne hurtigst muligt vha. reparationer, topdressing og eftersåning.

- Hvorfor disse skader
Skaderne er sket på de lavtliggende huller, hvor jordbunden indeholder store mængder organisk materiale og nærmest har tørvepræg. Det betyder at jorden er meget løs i overfladen.
Derudover kan denne jordbundstype binde store mængder vand og næring i overfladen og græsset vil dermed udvikle et overfladisk rodnet, da rødderne ikke har nogen grund til at søge nedad.
Jordbundsforholdende og græssets overfladiske rodnet bevirker, at de pågældende arealer har en løs overflade, hvor der er risiko for at tørven let skrælles af, f.eks. ifbm. vertikalskæring. På andre golfbaner oplever man ikke samme skader i forbindelse med vertikalskæringen, hvilket er et spørgsmål om de beskrevne naturgivne faktorer vi er begunstiget med på Horsens golfbane.
For eksempel oplever vi heller ingen skader på de højereliggende huller (4, 5,6,7,8,9), hvor jordbunden er mere sandholdig og fast og hvor græsset også har et dybere rodsystem.
Som nævnt må vi således konstatere, at den valgte maskine ikke har været optimal at bruge på de udsatte huller, da den har været for kraftig.

- Når nu der er risiko for sådanne skader hvorfor vertikalskærer vi så?
Vertikalskæring er en nødvendighed for at opretholde gode vækstvilkår for græsset og dermed en god spillekvalitet. Vertikalskæringen tynder ud i græsset og sørger for at fjerne en del af det døde plantemateriale, der ligger i bunden af græsset. Hvis vi ikke vertikalskar, ville der ophobes en stor

mængde dødt plantemateriale (filt) i bunden af græsset, der ville lukke for tilgangen af ilt, vand og næring til græssets rødder. Derved igangsættes en degenereringsproces, hvor græsset bliver mere og mere svagt og ikke have den vækstkraft, tæthed, sygdomsresistens og det grønne udseende græsset har i dag.

- Kunne man så ikke bare springe de udsatte huller over?
Det er netop på de lavtliggende huller at vækstkraften i græsset er størst, på grund af rigelige mængder vand og næring. Så hvis man sprang de huller over, så kunne man lige så godt lade være med at vertikalskære.

- Men hvorfor så lige nu, når banen ellers var så god?
I øjeblikket er vi inde i en periode med en stor vækstkraft i græsset. Det betyder at græsmængden og tætheden er meget stor, hvilket medfører en del afklip på banen til gene for spillet. Endvidere betyder den kraftige vækst, at der i øjeblikket ophobes store mængder filt i bunden, hvis vi ikke får ”tyndet” ud og stresset græsset.
Hvis vi ventede til senere på året, ville vi ikke få den ønskede effekt af indgrebet, da det er nu at filten ophobes.

Det er helt forståeligt hvis skaderne medfører en del frustration, da det klart er til gene for spillet. Som nævnt er resultatet ikke et udtryk for, hvordan vi mener det skal se ud og vi erkender at vi, i den pågældende situationen, ikke har gjort det godt nok.

Håber at der er forståelse for at vi er kede af situationen og at vi ikke er der for at genere Jer og spillet –tværtimod!

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk
www.greenkeeping.dk