Sekretariat

Klubben har brug for din hjælp!

tirsdag d. 10. september 2019 kl. 09:06

 

Kære medlem,

for 200 kr. kan du hjælpe med at skaffe Horsens Golfklub i omegnen af kr. 100.000!

 

Jo du læste rigtigt!

 

Horsens Golfklub er som forening delvist momsregistreret. Det betyder at vi blandt andet er fritaget for moms på kontingent og greenfee.

Omvendt har golfklubben kun delvis fradrag for klubbens samlede momsudgift. I Horsens Golfklub refunderes ca.4 % af momsudgiften. Det betyder at klubben årligt betaler i størrelsesordenen kr. 300 – 400.000 i moms, som der ikke er fradrag for.

Det er muligt for golfklubben at få en del af dette ikke modregnede momsbeløb refunderet efter en særlig momskompensationsordning i Finansloven.

 

For at det kan lykkes, er der visse krav, vi som klub skal opfylde.Det eneste krav vi på nuværende tidspunkt IKKE opfylder er, at klubben skal have 101 stk. gavegivere og det er her, golfklubben har brug for din hjælp.

 

For at være gavegiver kræver det som minimum en donation til klubben på kr. 200,-. Af det donerede beløb kan du få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift er væsentlig lavere end donationens størrelse.

 

Din donation kan gives via:

 

·      Mobile Pay på 77133

oplys dit medlemsnr. som reference

 

·      Bankoverførsel til klubben på reg.nr. 5376 konto 0000240655 AL-Bank

oplys dit medlemsnr. som reference

 

Sidste frist for indbetaling er onsdag den 25. september 2019.

 

På forhånd rigtig mange tak for din hjælp og støtte.

 

Venlig hilsen                                                                        

Horsens Golfklub

Henning Barsøe                                    Karsten Sørensen

Formand                                             Club Manager 

Brev medlemmer - Horsens Golfklub ( Mb)

Læs mere...